About Us

Cimbálovou muziku Pramínky založil v roce 2001 na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici basista a cimbalista Vladan Jílek. Základem našeho repertoáru jsou lidové písně moravské a slovenské. Máme za sebou dlouhou řadu nejrůznějších vystoupení. Natáčeli jsme v České televizi v Praze na Kavčích horách, kde si nás pozvala do svého pořadu Dáda Patrasová, nebo jsme také několikrát natáčeli pro Českou televizi v Ostravě a Brně. Z natáčení v Českém rozhlase v Ostravě vzniklo mini CD s vánočními koledami. Za své největší úspěchy považujeme například koncert „Proměny písničky,“ na kterém jsme doprovázeli zpěvačku lidových písní – valašskou královnu Jarmilu Šulákovou, reprezentaci České republiky na dvou mezinárodních koncertech ve francouzském městě Trappes, nezapomenutelné vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy, či vystoupení v rámci hlavního programu na mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici 2014.

Cymbalom Band Pramínky was founded by Vladan Jílek, bass and cymbalom player, in Kopřivnice in year 2001. Main part of our repertoire concludes of Moravia and Slovak folklore songs. We had many performances, for example, we filmed for Czech TV in Prague, Brno and Ostrava. We recorded small CD with our Christmas Carols in Czech Radio in Ostrava. For our best achievements we consider concert „Proměny písničky“ with Jarmila Šuláková, representation of Czech Republic in french town Trappes, unforgetable performance at International Music Festival Janáček Hukvaldy or colaboration in main program of IFF Strážnice 2014.

V roce 2009 získala cimbálová muzika Pramínky 1. místo ve finále celostátní soutěže základních uměleckých škol, která se konala v Kyjově. Naše cimbalistka v ní obdržela i zvláštní ocenění poroty za vynikající hru na cimbál.

In 2009 we took 1st place in finals of competition for School of Music, wich was held in Kyjov. Our cimbalom player recieved special award from juries for excellent playing the cimbalom.

Velmi zajímavým pro naši muziku byl i rok 2011. Na jaře jsme jej zahájili mezinárodním česko-japonským projektem Jablúčko a sakura, na kterém jsme spolupracovali společně s japonským triem Yukiko Sawa. Poté jsme oslavili naše desetileté výročí tříhodinovým výročním koncertem Z Pramínků řeka. Navázali jsme spolupráci s TV Noe, pro niž jsme natočili hodinový pořad U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře a zapojili jsme se do projektu této televize s názvem Sedmihlásky, pro nějž jsme natočili dvanáct písní a koled. Pramínky se rovněž zúčastnily tvořivé dílny Muzičky ve slovenském Klenovci, výročního koncertu Mladé dudácké muziky ve Strakonicích či folklorního festivalu Setkání lidových muzik v Praze. Závěr roku pak patřil společným koncertům s šedesátiletým pěveckým sborem Ondráš z Nového Jičína, s nímž jsme připravili sérii vánočních koncertů Nad horama vyšla hvězda.

Very interesting for us was the year 2011. In spring we began with international Czech-Japanese project called „Jablúčko a sakura“ (Apple and Sakura) cooperating with japanese trio Yukiko Sawa. Then we celebrate 10 year anniversary of our band with 3 hours long concerte „Z Pramínků řeka“ (From Strands to river). After taht we start working with TV Noe and made an hour tv episode of „U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře“ (At OURS, from cimbalom about folklore culture), or we made our part with our twelve songs and carols in TV Noe’s projest „Sedmihlásky“ (Sevenvoices). CM Pramínky also participated at workshops Muzičky in Slovak town Klenovec or Czech village Proskovice (Visegrad Four funded project). The end of year belonged to christmas concerts „Nad horma vyšla hvězda“ (A star rised above the mountains) with choir Ondráš from Nový Jičín.

Na jaře v roce 2014 jsme natočili naše debutové CD složené z lašských písní z Kopřivnice a blízkého okolí, které je touto dobou ve finální fázi úprav a celé bude představeno na podzim roku 2014 na koncertě spojeným právě s křtem prvního CD.

 In spring 2014 we recorded our debut album composed from lachian song collected near Kopřivnice, our hometown. In this moment it is in final stage of mastering and we will introduce it in the autumn of 2014 at the concert, which is connected to launching this album.

Ve svém repertoáru nabízíme lidové písně z celé Moravy i Slovenska a to od písní táhlých, valčíkových, polkových a točivých až po čardáše. Nezastupitelné místo v našem repertoáru mají jak vánoční koledy, tak skladby jiných žánrů (Metallica – Nothing Else Matters, Beatles – Yesterday, A. Vivaldi – Bouře,…). Místy našich hudebních produkcí a koncertů jsou kulturní domy, kluby přátel hudby, vernisáže, promenády, kostely a chrámy, hrady a zámky, slavnostní ceremoniály, rodinné oslavy, firemní akce, rekreační zařízení, lázně, domovy seniorů aj. Produkce vždy přizpůsobujeme přáním pořadatelů a danému typu akce. Vystoupení lze doplnit mluveným slovem.

We offer in our repertoire folklore songs from whole Moravia and Slovakia – type of waltz, polka, czardas and many others. On occasions we can play Christmas Carols and songs of other genres (Metallica – Nothing Else Matters, Beatles – Yesterday, A. Vivaldi – Storm, …). We play at various places – clubs, cultural centers, openings, promenades, churches, castles, ceremonials, family and company parties, recreational facilities, spas and others. We adapt our production on organizer’s condition. We can also provide our performance with accompanying word.